Dlaczego aż 64% przypadków polskich przedsiębiorstw deklaruje brak strategii marketingowej?
Trudno rozwijać firmę wykonując wciąż te same działania. Pochodną tego są zauważalne spadki sprzedaży lub wzmożone działania konkurentów na rynku. A Przedsiębiorstwa chcą rywalizować, chcą się rozwijać. Taka jest idea postępowania menedżerów.
Konsekwencją tych działań jest maksymalne wykorzystanie pomysłów i sytuacja organizacji staje się trudna. Jedną z przyczyn tego faktu to brak wyznaczenia jasnych celów, wizji i misji Przedsiębiorstwa.
Co daje opracowanie strategii marketingowej dla firmy?
Wyznacza kierunki działań 79%
Określa grupy docelowe 62%
Wskazuje kierunek rozwoju firmy 57%
Pozwala określić przewagi konkurencyjne 50%
Jest planem marketingowym 50%
Określa sposób i miejsce reklamy produktów i usług 49%
Jest harmonogramem działań 39%
Wyznacza KPI 31%
Ustala reguły gry 20%
Dlaczego tak wiele firm nie posiada strategii marketingowej?
„Przyczyn jest więcej niż należałoby wskazywać:
Po pierwsze Firmy mają obawy przed tworzeniem strategii marketingowych bardzo często z powodu niedostatecznej wiedzy w tym temacie.
Po drugie opracowywanie dokumentu strategii zajmuje bardzo dużo czasu i energii co może powodować mniejszy udział menedżerów w kluczowych obszarach zarządczych firmy – skomentował Andrzej Meler – CEO Firmowe Rewolucje Sp. z o.o.
W Departamencie Strategii Firmowych Rewolucji Sp. z o.o. wypracowaliśmy autorską metodę pracy nad strategią.
Jak przebiega proces tworzenia strategii marketingowej?
1. ETAP WARSZTATY STRATEGICZNE
Etap I rozpoczynamy warsztatami z klientem na temat organizacji. Poznajemy firmę, produkty lub usługi, całe otoczenie rynkowe oczami klienta. Poznajemy też oczekiwania, cele, możliwości te zewnętrzne jak i wewnętrzne. To ważny etap z punktu widzenia przyszłego projektowania strategicznego. Pełna współpraca przy powstawaniu dokumentu strategii jest nieodzowna.
2. ETAP BADANIA MARKETINGOWE
Badania marketingowe to etap, który pozwala poznać aktualne zachowania i procesy zachodzące w otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym. Wykonujemy uproszczone badania, które stanowią bazę informacji. Pozwala zebrać niezbędną wiedzę, którą wykorzystamy w analizowaniu i kolejnym etapie planowaniu strategicznym.
3. ETAP ANALITYCZNY
Część analityczna poświęcona jest dużej mierze weryfikacji zastanego stanu. To tu możemy poznać możliwości jakimi charakteryzuje się Firma i co może uzyskać dzięki tworzeniu planów na przyszłość w ujęciu makro jak i mikrootoczenia.
4. ETAP PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
W tym etapie powstaje dokument strategii marketingowej.
5. ETAP PLANOWANIA KOMUNIKACYJNEGO
6. ETAP WDROŻENIE
W strukturach Agencji Firmowych Rewolucji mamy zespoły, które pomogą wdrożyć wszystkie założenia zaprojektowanej strategii marketingowej. Zbudujemy strony internetowe, wdrożymy działania mediowe lub Social Mediowe, przygotujemy kampanie reklamowe ukierunkowane na konkretny cel biznesowy.
Jaki jest koszt opracowania strategii marketingowej?

Koszt opracowania strategii marketingowej rozpoczyna się od 6 000 netto. Cena może ulec zmianie, jeżeli konieczne będzie wykonanie zaawansowanych badań rynkowych, które wyceniamy po ocenie potrzeb firmy. Inną formą współpracy może być abonament miesięczny, który wynika z ciągłej pracy nad Marką klienta. W tym przypadku natychmiast wdrażane są efekty wypracowanych wniosków i instrumentów marketingowych. Ta forma działania spisuje się wyśmienicie, firmy wybierają ją najchętniej. Nie stanowi to nagłego obciążenia dla budżetu, a jest wliczana w comiesięczny abonament. 

Jeżeli chcesz poznać koszty opracowania strategii marketingowej dla swojej firmy, umów się na bezpłatną konsultację i opisz nam swoją sytuację i potrzeby. Przygotujemy propozycję dedykowaną Twojej firmie.

Skontaktuj się z nami lub napisz o wycenę

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.